3 juni 2014

Bergen Group, Semco Maritime og Apply etablerer Hanøytangen Rig Services.

(Bergen, 3. juni 2014): De tre oljeservice-selskapene Bergen Group ASA, Semco Maritime og Apply Rig & Modules har inngått en avtale om å etablere Hanøytangen Rig Services. Riggservice-markedet er økende og ved å etablere partnerskapet Hanøytangen Rigg Services, posisjonerer partnerne seg for å bli en ledende tilbyder av omfattende prosjekttjenester innen rigg service segmentet.

00_HRS-signering_01_low.jpg

Foto etter kontraktsigneringen om partnerskapet. Fra venstre: Peter Nygaard Andersen (EVP Apply Rig & Modules), Hans Peter Jørgensen (SPV Semco Maritime Rig Projects) og Asle Solheim (CEO Bergen Group).

Hanøytangen’s strategisk plasserte og veletablerte verftsfasiliteter på Askøy utenfor Bergen har god tilgang til åpen sjø, ingen høydebegrensninger for innseiling og vanndybde for ekstremt dyptgående konstruksjoner/fartøy.

De tre partnerne, Semco Maritime, Bergen Group Hanøytangen og Apply Rig & Modules, har alle ledende posisjoner innen sine respektive markedsnisjer innen olje- og rig service industrien. Gjennom dette partnerskapet etableres nå et et solid og unikt fundament for å kunne betjene riggrederier og andre kunder.

Hanøytangen Rig Services tilbyr en komplett in-house front-end engineering, prosjekt planlegging og ledelse samt prosjektgjennomføring på Hanøytangen. Dette sikrer en meget robust og kost effektiv prosjektgjennomføring for klassefornyinger, oppgraderinger, modifikasjoner inkludert installasjon og uttesting. Siktemålet er å utvikle Hanøytangen til å bli et ledende anlegg i Norge for prosjektering og gjennomføring av rigg- og marine prosjekter.

Partnerskapet vil bli ledet av et team bestående av representanter fra hvert selskap. Markedsføringen av Hanøytangen Rig Services har allerede tiltrukket seg omfattende interesse fra industrien.
«Hanøytangen er en unik lokasjon og ved å slå sammen våre krefter vil vi være I stand til å tilby unike og tilpassede prosjektløsninger til rig service markedet. Aktiviteten i markedet er god og utsiktene ser lovende ut. Fra industrien ser vi en sterk interesse i at vi nå tilbyr våre tjenester i fellesskap og vi ser fram til å lande den første kontrakten i partnerskapet», sier Jarle Lerstøl som vil være leder for partnerskapet Hanøytangen Rig Services.

Hanøytangen Rig Services tilbyr en av de mest allsidige verftsfasiliteter I Norge og omfatter flere dypvannskaier, tørrdokksmuligheter med kapasitet på 116 m x 125m (x 17m innseilingsdybde) inkludert dypvannskaifasiliteter på +94 m vanndyp. Hanøytangen Rig Services kan tilby et framtidsrettet anlegg samt krankapasitet som dekker hele kaiområdet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:  

Hans Peter Jørgensen, SVP Semco Maritime Rig Projects, mobil: +44 252 56 561
Asle Solheim, CEO Bergen Group ASA, mobil: +47 993 28 465  
Peter Nygaard Andersen, EVP Apply Rig & Modules, mobil +47 982 17 219

Nøkkelinfo om partnerne bak Hanøytangen Rig Services

Bergen Group er en innovativ leverandør av produkter, tjenester og løsninger til offshore- og maritim industri. Kjerneaktivitetene er knyttet til riggservice, maritim industri, løsninger til subsea og offshore industri, samt demolering. Bergen Group Hanøytangen godt tilrettelagt for anvendbart for offshoreprosjekter som krever store dimensjoner. Med tilgang til åpent hav, gode kommunikasjoner og en etablert organisasjon, gjør dette basen svært godt egnet for riggprosjekter og andre oppdrag som knyttet til håndtering av større konstruksjoner. Se www.bergengroup.no for mer informasjon.

Semco Maritime er et internasjonalt entreprenør- og engineering-selskap. Selskapet har i mer enn 30 år fasilitet kundefokuserte tjenester knytte til design, fabrikasjon, service, vedlikehold og prosjektledelse i alle faser av energiprosjekter. Fra nøkkelferdige tekniske løsninger til driftsstøtte og levering av komponenter, systemer og løsninger - vi sørger for at våre kunder og partnere i energisektoren får en sikker og kostnadseffektiv drift. Semco Maritime er et internasjonalt selskap med avdelinger i Danmark, Norge, Storbritannia, UAE, Singapore, Vietnam, Australia, Mellom-Amerika og USA. For ytterligere informasjon vennligst se www.semcomaritime.com

Apply Rig & Modules er en av Norges største og mest kompetente teknologibedrifter innen elektriske, automatiserte og mekaniske systempakker. Dette gjør bedriften til en ledende leverandør av produkter, prosjekter og tjenester til borerigger, fartøyer og oljeservicebedrifter. Apply Rig & Modules er en del av Apply AS, en oppstrøms-fokusert oljeservicebedrift med mer enn 1.500 ansatte. Se www.applyrm.no for mer informasjon.