17 juni 2014

Bergen Group ASA - ordinær generalforsamling avholdt

(Austevoll, 17. juni 2014): Bergen Groups ordinære generalforsamling ble avholdt tirsdag 17. juni 2014 i Austevoll, adresse: Kulturbakeriet 5392 Storebø.

Totalt var 67,1 % av aksjekapitalen var representert. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013.  Alle øvrige vedtak ble også fattet i tråd med styrets innstillinger og innstillingen fra valgkomiteen, slik det femkommer i innkallingen.

Styret i Bergen Group ASA består nå av følgene aksjonærvalgte styremedlemmer:

Magnus Stangeland (gjenvalg)
Bjørn-Erik Klepsvik (gjenvalg)
Tove Ormevik (ny).
Eva von Hirsch (ikke på valg)
Brian Chang (ikke på valg)

I tillegg kommer to representanter for de ansatte som velges i løpet av august.

Kontaktpersoner:

Magnus Stangeland,
Styreleder Bergen Group, tlf + 47 916 61 010

Øyvind Risnes
Kommunikasjonsdirektør, Bergen Group, tlf. +47 480 48 561