23 juni 2014

Bergen Group – forlengelse av låneavtaler

(Bergen, 23. juni 2014): I begynnelsen av januar 2014 ble det gjennomført en refinansiering av konsernets Offshore-divisjon i form av et banksyndikat-lån på NOK 180 millioner. Lånet ble nedbetalt med NOK 30 millioner i 1. kvartal 2014, og forfall på de resterende NOK 150 millioner var opprinnelig satt til 30. juni 2014. Bergen Group ASA har nå akseptert et tilbud fra bank-syndikatet om en forlengelse av denne låneavtalen til 31. desember 2014.

Bergen Group ASA har også gjort avtale om en tilsvarende forlengelse av et usikret lån på NOK 20 millioner til fra Flyfisk AS (som er kontrollert av Magnus Stangeland, en av konsernets hovedaksjonærer).

Bergen Group har iverksatt prosesser for i løpet av 2. halvår 2014 å etablere en mer langsiktig finansiering av konsernets virksomheter. Målsettingen er å forsterke den pågående videreutviklingen av Hanøytangen som et viktig knutepunkt for service- og verfts aktiviteter knyttet til både offshorenæringen, subsea-tjenester og maritim industri.

For mer informasjon:

CFO Henning Nordgulen, tel +47 952 65 990