8 juli 2014

Bergen Group Services tildelt nye service- og vedlikeholdsprosjekter for NOK 50-60 millioner

(Bergen, 8. juli 2014): Bergen Group Services AS har blitt tildelt nye maritime service- og vedlikeholdsprosjekter for en samlet estimert verdi på NOK 50-60 millioner fordelt på de neste to årene. Prosjektene inkluderer både nye kontrakter og avrop på tidligere inngåtte rammekontrakter.

Bergen Group Services har over flere år bygget opp en omfattende kapasitet og kompetanse på skipsteknisk vedlikehold på fartøyer som benyttes til krevende maritime operasjoner der det stilles ekstra høye krav til driftssikkerhet og servicekvalitet. I løpet av det siste halvåret har selskapet blant annet inngått omfattende rammeavtaler med både Forsvaret og med Redningsselskapet på ulike maritime servicetjenester.  Selskapets ordrereserve ved utgangen av 1. kvartal var på over NOK 150 millioner, noe som representerer en tredobling siden nyttår.  Selskapet forventer en ytterligere aktivitetsvekst i årene som kommer.

-Kontraktene på de nye prosjektene bidrar til å styrke selskapets posisjon som en ledende nasjonal leverandør av krevende maritime service- og vedlikeholdstjenester, sier adm. direktør Frode Johansson i Bergen Group Services.

Bergen Group Services AS, som er et heleid datterselskap av Bergen Group ASA, har i dag ca 135 ansatte. Selskapet har ansvaret for konsernets tjenestetilbud innenfor maritim service. Aktiviteten har i dag hovedbase på Laksevåg i Bergen, men vil på sikt samlokalisere mye av aktiviteten med konsernets øvrige aktiviteter på Hanøytangen på Askøy. 

For ytterligere informasjon:

Adm.dir. Frode Johansson, Bergen Group Services, tlf 970 80 766
Kommunikasjonsdirektør Øyvind Risnes, Bergen Group ASA, tlf 480 48 561