18 august 2014

Bergen Group: Salg av de resterende 30 % aksjene i Noryards AS.

(Bergen, 18. august 2014): Bergen Group ASA har inngått en avtale med Calexco S.a.r.l. om salg av de resterende 30 % av aksjene i NorYards AS for en pris på USD 4 millioner. Gjennomføring av transaksjonen er forventet å finne sted innen utgangen av august 2014.

Salget av minoritetseierskapet i NorYards AS (tidligere Bergen Group sin skipsbyggingsdivisjon) vil generere et regnskapsmessig tap som blir hensyntatt i Bergen Group sine regnskap for 2. kvartal 2014.

Konsernsjef Asle Solheim i Bergen Group er fornøyd med salget av de gjenværende aksjene i NorYards AS.

-Bergen Group har de siste kvartalene iverksatt flere ulike tiltak for å redusere konsernets engasjement knyttet til skipsbygging. Nå velger vi å selge de resterende aksjene i NorYards AS på et tidligere tidspunkt en opprinnelig planlagt. Samtidig vil vi i denne uken levere det avanserte offshorefartøyet “North Sea Atlantic” som er det siste nybyggingsprosjektet i regi av Bergen Group. Dermed kan vi nå helt og full konsentrere oss om konsernets fremtidige vekstområder knyttet til offshore og maritim relatert servicevirksomhet, sier konsernsjef Asle Solheim.

Konsernsjef Johannes D. Neteland i NorYards AS er fornøyd med avtalen som innebærer at Calexco blir eneeier av NorYards AS.
-Vi får en internasjonal eier som er dedikert til å videreutvikle NorYards sin posisjon i det internasjonale markedet for bygging av avanserte offshorefartøy og spesialskip.

NorYards AS inngikk i april 2014 sin første nybyggingskontrakt, verdsatt til mer enn NOK 650 millioner. Kontrakten ble tildelt fra NFDS 2 Offshore AS og omfatter utrustning og ferdigstilling av et ny og moderne ankerhåndteringsfartøy (AHTS). Prosjektet vil bli utført ved NorYards Fosen, og genererer utrustningsarbeid ved verftet fra 3. kvartal i år og frem til levering i 2. kvartal 2015.

For mer informasjon;

Konsernsjef Asle Solheim, Bergen Group ASA, tlf. +47 993 28 465
Konsernsjef Johannes D. Neteland, NorYards AS, tlf. + 47 918 46 906