21 august 2014

Bergen Group – kvartalsrapport for 2. kvartal 2014

(Hanøytangen, 21. august 2014): Bergen Group fikk i 2. kvartal 2014 en omsetning på 439 millioner kroner og et negativt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 30 millioner. Underskuddet skyldes i hovedsak kostnader knyttet til skipsbyggingsvirksomheten som nå er solgt helt ut av konsernet. Ordrereserven i konsernets videreførte virksomhet har økt vesentlig de to siste kvartalene, og grunnlaget for en lønnsom vekst vurderes som gode.

Konsernsjef Asle Solheim opplever resultatene i 2. kvartal som et godt fundament for en spennende vekst innenfor konsernets fremtidige satsingsområder knyttet til Maritim Service og Offshore.
 
-Vi har kommet langt i arbeidet med å forsterke Bergen Group Hanøytangen sin markedsposisjon knyttet til gjennomføring av ulike former for riggservice og riggvedlikehold. Dette er et område med et meget spennende potensiale, sier konsernsjef Asle Solheim. Blant tiltakene som er gjort i 2. kvartal er etableringen av det prosjektorienterte partnerskapet mellom Bergen Group Hanøytangen, Semco Maritime og Apply Rig & Modules. I tillegg er oppgradering og klargjøring av tørrdokken sluttført.
 
-Samarbeidet med Apply og Semco gir oss en enestående kapasitet og kompetanse på gjennomføringen av komplekse og kostnadseffektive prosjekter knyttet til riggoppgraderinger, modifikasjoner, installasjon og idriftsettelser. Målet er å utvikle Hanøytangen til å bli Norges beste anlegg for rigg og maritime prosjekter, sier Asle Solheim som konstaterer at samarbeidet allerede har generert stor interesse fra bransjen.
 
Konsernsjefen er også tilfreds med at konsernets strategiske satsing på å styrke aktiviteten på Hanøytangen utover rene rigg-oppdrag er i ferd med å gi resultater.
-Her har vi i løpet av de to siste kvartalene registrert en fin økning i både subsea- og maritime prosjekter, og vi forventer en ytterligere vekst innenfor disse områdene årene som kommer, sier Solheim.
 
Bergen Group har de siste kvartalene gjennomført flere ulike tiltak for å konsentrere seg om konsernets fremtidige vekstområder knyttet til offshore og maritim relatert servicevirksomhet. Salget av de resterende aksjene i NorYards AS (tidligere Bergen Group sin skipsbyggingsdivisjon) ble kunngjort 18. august, og senere denne uken blir det det siste nybyggingsprosjektet i regi av Bergen Group levert til kunden. Skipsbyggingstallene i 2. kvartal svekket konsernets driftsresultat med rundt 20 millioner kroner.
 
-Det er ikke tilfredsstillende å avslutte den operative delen av skipsbyggingsvirksomheten med et nytt kvartal med underskudd. Vi kan imidlertid glede oss over at Services-divisjonen fortsetter å bygge en sterk ordrebok knyttet til langsiktige rammekontrakter som bidrar til å videreutvikle konsernets kompetanse og kapasitet knyttet til komplekse maritime prosjekter, påpeker Asle Solheim.
 
-Konsernets hovedfokus nå er å styrke ordreboken for den rigg-relaterte aktiviteten på Hanøytangen. Her er vi inne i spennende anbudsprosesser som forventes avklart i løpet av dette og neste kvartal. I tillegg fortsetter vi arbeidet med å styrke subsea-aktiviteten ytterligere, samt forberede oss for fremtidige demoleringsprosjekt, sier konsernsjef Asle Solheim i Bergen Group.

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Bergen Group, Asle Solheim, tlf. 993 28 465
Finansdirektør Bergen Group, Henning Nordgulen (finans), tlf. 952 65 990
Kommunikasjonsdirektør Bergen Group, Øyvind Risnes (media), tlf. 480 48 561

Vedr. presentasjonen av  rapporten for 2. kvartal 2014:

I forbindelse med publiseringen inviteres det til en telefonkonferanse i dag torsdag 21. august 2014 klokken 09:30. Telefonkonferansen vil bli ledet av konsernsjef Asle Solheim og finansdirektør Henning Nordgulen. Presentasjonsmaterialet er tilgjengelig for nedlasting her - samt på på www.newsweb.no og www.bergengroup.no.

Telefonkonferanse-detaljer:
Fra Norge: tlf. 800 888 60 og kode: 323 076 + #
Fra andre land: + 47 23 18 45 00 og kode: 323 076 + #